حقوق ازنگاه حقوقی
حقوق|ثبتی|بین المللی|مالیاتی 
لینک دوستان

طبق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله یک درصد افزایش می بابد. تا به نرخ 8 درصد برسد.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

كاهش وابستگي به نفت
ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.
تبصره1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره2ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.
ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.
ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است..

قانون بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 93 پیش بینی می نماید که یک درصد بر ارزش افزوده اضافه گردیده که در جهت سلامت به کار رود.

ط – از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد (100%) ‌منابع دریافتی از طریق ردیف122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

با عنایت به اینکه طبق تبصره 23 قانون بودجه سال 93 مقررات بودجه ای فقط تا پایان سال 93 مجری می باشد لذا می بایستی یک درصد افزایش ارزش افزوده جهت سلامت منتفی گردد.

تبصره 23 - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393 مجری است.

لذا نرخ ارزش افزوده در سال 94 می بایست 9 درصد باشد.

ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده37ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت ‌‌‌‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

 

تبصره 9

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

 

 

[ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:50 ] [ محمد زارعی ]
[ یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:5 ] [ محمد زارعی ]
[ یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ ] [ 9:54 ] [ محمد زارعی ]
[ یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ ] [ 9:24 ] [ محمد زارعی ]

حقوق نوع‌دوستی[1]

حق بر کمک بشردوستانه

این حق شامل افراد برای تقاضای کمک بشردوستانه در مواقعی که قربانی حوادث اضطراری اعم از طبیعی و ساخته بشر گردیده و بقای آنها در معرض مخاطره قرار گرفته و از تأمین نیازهای اساسی خود محروم شده‌اند و هم حق سازمان‌های بین‌المللی صالح برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، وقتی که اوضاع واحوال مانع تقاضا توسط قربانیان شود آنچه که به نظر در حقوق داخلی می‌توان برای آن تقریباً معادلی یافت که عنوان مجرمانه نیز بدان داده است «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۲۷/۳/۵۶ می‌باشد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ ] [ 12:5 ] [ محمد زارعی ]
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:59 ] [ محمد زارعی ]
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:57 ] [ محمد زارعی ]
جهت دانلود کتاب فلسه حقوق بین الملل (philosophy of international law) نویسنده SAMANTHA BESSON و JOHN TASIOULAS مراجعه شود به:

link uploadbaz

link picofile

[ چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳ ] [ 11:26 ] [ محمد زارعی ]

 

اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارند، اگر اصل پایه‌ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون هستند.

 سیاستی که نتوانم بیان دارم مگر آن که لاجرم از رهگذر آن مقاومت دیگران را در برابر نقشه هایم برانگیزم، ناعادلانه است.

گفته‌اند که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی تواند به دیگری اجازه ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد.


موضوعات مرتبط: حقوق بین الملل عمومی
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 8:35 ] [ محمد زارعی ]

۱ـ مفهوم فقر

فقر به معنای وضعیتی است که فرد فاقد میزان معینی دارایی مادی یا پول است.

فقر مطلق اشاره دارد به این‌که فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک، سرپناه.

فقر نسبی اشاره دارد به نداشتن سطحی معمول یا احتمالاً پذیرفته شده از منابع درآمد در مقایسه با سایر افراد جامعه یا کشور. لذا فقر می‌تواند از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد، فقر فرهنگی، فقر مالی، فقر روحی، فقر جسمی.


موضوعات مرتبط: حقوق بین الملل عمومی
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 8:31 ] [ محمد زارعی ]

موضوعات مرتبط: سایر موضوعات
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۳ ] [ 22:39 ] [ محمد زارعی ]
[ چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۳ ] [ 22:35 ] [ محمد زارعی ]


در دم مرگم فلاطون اين دو حرفم گفت و رفت

حيـف دانــا مـردن و افســـوس نـــادان زيستـن

ارتحال عالم فرزانه، دانشمند برجسته، پدر علم حقوق ايران استاد دكتر ناصر كاتوزيان بي‌گمان ثلمه و آسيبي به جامعه حقوقي وارد كرد كه به آساني جبران نمي شود.

ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 14:27 ] [ محمد زارعی ]

پیش از بررسی این موضوع بایستی به این موضوع پرداخت که قانون چیست؟ چرا قانون الزام‌آور است؟ و علت اطاعت ازآن چیست؟ (Rule of law)

بررسی این سؤال که «قانون چیست» سؤالی پایدار طرح شده که از سوی متفکران به شیوه‌های مختلف و حتی متناقض‌نما «paradoxical» به آن پاسخ داده شده است. سؤال در مورد این‌که پزشکی چیست یا «شیمی چیست» بصیرت‌زا نیست. و نوع پاسخ‌ها نگرش‌های متفاوت را بیان نمی‌دارد. جان آستین در تحدید حدود فلسفه حقوق روشن‌ترین و جامع‌ترین تلاش را برای تحلیل مفهوم قانون براساس عناصر به ظاهر ساده فرمان و عادت ارائه کرده است. فرمان دادن اساساً به معنای اعمال اقتدار بر انسان‌هاست نه به معنای قدرت آسیب‌رسانی به ایشان. (مفهوم قانون، ص۵۸).

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 11:37 ] [ محمد زارعی ]

حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقی است که آن را از لوازم قبای دمکراسی در یک جامعه و تضمین حاکمیت مردم برشمرده‌اند. این حق در بسیاری از اسناد و کنونسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و درباره آن تعاریف جامعه ارائه شده است. اکنون دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری کشورهای جهان به عنوان یک حق بشری (و طبق عقیده برخی یک حقوق بنیادین) پذیرفته شده و علاوه بر وضع قوانین و مقرراتی خاص، برای اجرای این حق سازکارهایی اندیشه شده است.


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 11:36 ] [ محمد زارعی ]

ابتدائاً بایستی به این موضوع پرداخت که حیات حق است و تئوری حق در این پرتو چگونه ارزیابی می‌گردد. به بیان برخی «حق وسیله بیان مطالبه است».

لذا در این راستا بایستی تئوری حق را مورد بررسی قرار داد. آیا در چارچوب «نظام حق» می‌توان تئوری برای حقوق بشر برقرار نمود.

حق بشر به عنوان مفهوم محوری تئوری حق، یک مفهوم اساساً مورد اختلاف است. بدین معنا که مفهوم یاد شده به هیچ وجه نزد همگان از یک معنای واحد و روشن برخوردار نیست و ابهامات و پرسش‌های نهفته در آن به قدری زیادند که به محض آغاز هرگونه بحث و گفتگو درباره حق بشر، طرف‌های مباحثه در حقیقت وارد یک بحث کاملاً نظری شده و هرکدام از دیدگاه و منظر خاص خود به ارائه یک تئوری ویژه در ارتباط با حق می‌پردازد. (تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل، دکتر محمد راسخ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۱).

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 11:36 ] [ محمد زارعی ]

این کتاب تنها حقوق نیست، آمیزه‌ای از حقوق و اخلاق، از آنچه هست و از آنچه بایستی باشد. نویسنده حقوق همین که به خانواده می‌رسد فنونی را که از پیش آموخته نارسا می‌بیند و پای استدلالیان را چوبین. حق نیز همین است زیرا به دشواری می‌توان عواطف انسان و بازتاب‌های طبیعی او را در قالب قواعد محصور نمود. (کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق خانواده، ۱۳۶۸، جلد اول، پیش‌گفتار).

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 11:33 ] [ محمد زارعی ]

هدف روشن میثاق به عنوان سند حقوق بشری عبارت است از حمایت از حقوق بنیادی هر شخص بدون استثناء. آن‌که حقوق بشر به مر انسانی از حیث انسان بودن تعلق گیرد به این معناست که هر شخصی به میزانی برابر از آن بهره‌مند است. همان‌طور که در مقدمه میثاق تأکید می‌کند میثاق مبتنی بر اندیشه حقوقی برابر و جدایی ناپذیر همه اعضاء خانواده بشری است مفهوم فوق برابر به صورتی کلی در میثاق مورد تأکید قرار گرفته است. و گفته حق‌ها به هر کس تعلق دارد و به طور مشخص در ماده ۳ به حقوق برابر مردان و زنان تصریح شده است. اندیشه برابری را در تعداد دیگری از مقررات میثاق می‌توان یافت. ماده ۷ «اجرت برابر در قبال کار دارای ارزش برابر» به پرداخت مساوی برای کار مساوی و به فرصت برابر برای همه برای ارتفاء اشاره می‌کند. همچنین ماده ۱۳ به تحصیلات عالی اشاره دارد.

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 10:57 ] [ محمد زارعی ]

هفتمین نشست سراسری جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران وبلاگ نویس که با زحمات بسیاری اکنون در نوبت هفتم خود به سر می برد دارای  حساسیت ویژه ایست.

 این نهاد به عنوان یک  N.G.O (سازمان مردم نهاد)در کنار و همگام و هماهنگ با کلیه تلاشگران عرصه حقوق سردفتری و حقوق ثبت ، می تواند نقش موثری را ایفا نماید، در صورتی که به درستی قدردان زحمات پیش کسوتان این حرفه باشیم

 اکنون که ما مفتخر به خدمت گزاری هستیم و ورود آنان را ارج نهاده و منتی عظیم بر خود فرض می نمایم و به این می بالیم و خدا را شاکریم که این افتخار نصیب ما گردیده است.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳ ] [ 13:36 ] [ محمد زارعی ]
[ جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳ ] [ 22:6 ] [ محمد زارعی ]
طبق قانون مالیاتها اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ طبق ماده238 و 239 به اداره امور مالیاتی جهتتعدیل مالیات یا هیات بدوی حل اختلاف و سپس ظرف 20 روز قابل طرح در مرجع تجدید نظر است

مرجع اعتراض به برگ قطعی هیات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیاتها می باشد که پس از صدور اجراییه قابل طرح در هیات می باشد

طبق رای 961   مورخ 93/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به برگ قطعی مستقیما قابل طرح در دیوان نبوده باکه بایستی ابتدائا در هیات حل اختلاف مطرح شود


موضوعات مرتبط: حقوق مالیاتی
[ جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳ ] [ 19:15 ] [ محمد زارعی ]
We are glad to be host of seventh session of blogers in Qom

The goals of sessions are friendship,perspective of future and the way we can continue.

[ دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 21:2 ] [ محمد زارعی ]

 

با اجازه از جناب رستگار

قم میزبان هفتمین نشست جامعه مجازی سردفتران ودفتریاران

...راستی مبدأ حرکت کجا بود ؟  کدامین سردفتر این فکر بالنده را بروز داد ؟چند نفر بودند؟! باچه بیم و امیدی  طرح  و اجرا شد  ؟! وووو....

ظاهرا یک یا سه نفره شروع شد لکن  نیمه به نیمه سال  اعضایش برای حضور بهم رساندن در میعادگاههای سیالشان رو به افزایشند.این  ایده و اندیشه نیکو اشتیاقی متسلسل را به ارمغان آورد بگونه ای که  در آخرین ساعات ختم هرنشست ،شوق دیدار بعدی درونت جوشش میکند

.... یزد__اصفهان_____ تهران ____اراک____ _____ _____ ______ ______ _______ ______ _____

....هوای دلپذیرو بهشتین آخرین روزهای اردیبهشت اراک یادتون هست ؟! یادش بخیر!  چه خاطرات زیبا و دلنشینی رقم  خورد! شوق حضور و دیدار  همکارانی که هریک پیام آور بخشی از معرفت و مهربانیهای این دیار کهن هستند و سر گذشت ها از سرگذرانده اند عجب حلاوتی دارد !!ملاقات مسافرانی از کرمان،یزد،سمنان ،شیراز،یاسوج،اصفهان،نیریز ،تهران ،مشهد ،همدان تبریز،مراغه، سمیرم جیرفت،وازجای جای ایران عزیز که  به امیددیدارها و ایجاد تحول در شغلی که به آن عشق میورزند زیباست !

... لحظات آخر نشست اراک بود که سخن از قم بمیان آمد وهمان شوق بجوش آمد تا در قم آرام گیردوقرار یابد و دوباره بجوش آید ! اکنون قم مقدس میزبان  جامعه مجازی سردفتران اسناد رسمی است .شهری که سالهای  متمادی قبل از ثبت  متجدد کنونی در کشورمان ؛ علم ، تقوی ،پرهیزگاری و تعهد اخلاقی علما ،  مجتهدین و شاگردانشان  پشتوانه ، اعتبار وامنیت  اسناد معاملات و اموال مردم بوده و هنوز هم بنچاقهای کهن و خوش خط علمایش مثبت مالکیت و رافع دعاوی و اختلافات مالی است .

....تلفنی و پیامکی هفتمین  نشست قم را به هم گوشزد میکردیم اما اولین جلسه چگونگی برگزاری نشست 27مرداد ماه با حضور جناب آقای زارعی سردفتر محترم 23قم ،علی امینی سردفتر محترم 27قم   و جناب آقای کاوندی وبلاگ نویس زبر دست  و همکارمان در دفتر75قم برگزارشد .بحثهای مقدماتی چگونگی برگزاری نشست درخور و شایسته ای مطرح و تبادل نظر شد 

...دومین نشست ما ن در بحبوحه ی فضای غمگنانه  رحلت پروفسور کاتوزیان  مورخ 18شهریورماه  نیز برگزار گردید و  حس تکلیف و وظیفه شناسی ما را به اینکه  نشست هفتم با عنوان گرامیداشت پروفسور ناصر کاتوزیان باشد رهنمون ساخت بلکه بتوانیم در حد بضاعت   به ساحت علمی آن نخبه ی  بی بدیل معاصر ادای دین نموده باشیم لذا به لطف الهی مقررگردید  نشست هفتم جامعه مجازی سردفتران با عنوان گرامیداشت پروفسور ناصر کاتوزیان مورخ 10و 11مهرماه  در  محل هتل آپارتمان قصرقم  به فاصله 800متری تا حرم کریمه اهل بیت (ع)برگزار گردد.

ضمن دعوت از همکاران گرامی به اطلاع میرساند اطلاع رسانی نشست از طریق وبلاگهای همکاران انجام میگیرد .منتظر اخبار تکمیلی باشید .   

[ پنجشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 18:0 ] [ محمد زارعی ]
درگذشت استاد مسلم و گرانقدر و پدر حقوق خصوصی ایران را تسلیت می گوییم

 

[ سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 17:15 ] [ محمد زارعی ]
یکی از حقوق بنیادین بشر ،حق دسترسی به اطلاعات می باشد .این حق شامل کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن می باشد(قسمتی از ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)همچنین ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی

ماده 19: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیمـ و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلـاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمامـ وسایل ممکن و بدون ملـاحظات مرزی، آزاد باشد.

 

 ‌ماده 19 - 1 - هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد.
2 - هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.

3 - اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون‌تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

‌الف - احترام حقوق یا حیثیت دیگران.
ب - حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی

این حق دارای گستره وسیعی است به گونه ای که گستره تمام حاکمیت را در بر می گیرد

کانون سردفتران به عنوان صنف منتخب سردفتران و دفتریاران ،اعضا خود را از این حق محروم نموده است و نظامات و اطلاعات مالی کانون از نگاه تیز بین اعضا پنهان مانده است

برای هیات مدیره کانون شفافیت پیش گرفته و بیلان مالی خود را ارائه نمایند که شفاف سازی نگاه اعضا را

خوشبینانه می نماید

  • Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

 

 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

 

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

 

 

[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 22:20 ] [ محمد زارعی ]

مالیات عبارت است از وجوهی است که افراد قسمتی از درآمد های خود را جهت هزینه های عمومی به دولت می پردازند در این نکته کوتاه بررسی باید ها و نباید ها از حوصله مقاله خارج است و صرفا به روش کاربردی و عملی آن می پردازد

 قبل از بررسی موضوع نکاتی قابل توجه است

1-سردفتر اسناد رسمی موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم تلقی می گردد

2- بایستی دفتر درآمد و هزینه را در سال قبل تهیه و ممهور به تاییدیه اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد

3- دفتر درآمد و هزینه در فروشگاه های لوازم التحریر قابل دسترسی می باشد


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۳ ] [ 15:46 ] [ محمد زارعی ]
همکارانی که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم جهت مالیات شغلی سال 1392 قصد خود اظهاری دارند می توانند به شکل ذیل عمل نمایند به طور مثال در صورتی که درامد حق  التحریر آنها در سال 92 مبلغ 1256356265 بالغ گردد از این مبلغ 40 در صد بابت سهمیه پاداش کارکنان و دفتر یار و سهمیه کانون کسر می گردد بنا بر این این مبلغ 753813759 بدست می ایدکه بایستی در آن اعمال ضریب نمود که ضریب امسال 40 درصد می باشد بنابراین مبلغ 301525503 به دست می آید از این مبلغ میزان معافیت صد میلیون ریالی کسر می گردد که مبلغ 201525503 به دست می آید که بایستی طبق ماده 131 قانون مالیات ها مالیات آن را محاسبه نمود

جدا توصیه میگردد دفاتری که دارای دفتر مشاغل می باشند تفاهم نامه ی خود اظهاری را عمل ننموده و با فرمول ذیل عمل نمایند

X*70%*30%-100000000=ماخذ مالیات

به طور مثال

163834815=(100000000)-30%*70%*1256356265

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۳ ] [ 8:29 ] [ محمد زارعی ]
[ جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 18:39 ] [ محمد زارعی ]
این قطعنامه با 100 رای موافق و58 رای ممتنع و  11رای مخالف در رابطه با بی اعتباری رفراندم کریمه و تمامیت ارضی اوکراین به تصویب رسید


ادامه مطلب
[ دوشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 21:41 ] [ محمد زارعی ]
[ دوشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 10:48 ] [ محمد زارعی ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

MOHAMAD ZAREI By
درباره وبلاگ

امکانات وب
تماس با ما